САҚТАУ ЖӘНЕ КӨБЕЙТУ

ZOLOTO NOMADOV

3,41%-ға дейінгі валютадағы салымдар бойынша

Золото номадов

Пруденциялық нормативтер

Өмірді сақтандыру бойынша компаниялармен орындалуға міндетті

ҚР Ұлттық банкі қаржы секторын, соның ішінде өмірді сақтандыру бойынша компаниялардың қызметін үнемі (он күн сайын) тексереді және реттейді.

Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы №304  қаулыға сәйкес өмірді сақтандыру бойынша компаниялар келесі пруденциялық нормативтерді орындау керек:

  • Төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативі  – өмірді сақтандыру бойынша компаниялардың міндеттемелеріне активтерді арттыру. Төлем қабілеттілігі маржасы сақтандыру компаниясының төлем қабілеттілігі мен қаржы орнықтылығын қамтамасыз ету мақсатында құрылған кепілдікті қордың шамасынан кем болмайды;
  • Жоғары өтімді активтердің жеткіліктілігі нормативі – ағымдағы уақыт аралығында төлемақыларды орындау үшін сақтандыру компаниясының тиімді қаражаттың жеткіліктілігін қамтамасыз етеді;
  • Жарғылық капиталдың минималды мөлшері – өмірді сақтандыру саласында қызметті орындауға лицензияны жасау және алумен қамтамасыз етеді. 2020 ж. оның мөлшері 1,5 млрд. теңге құрады;
  • Активтерді әртараптандыру нормативі – сақтандыру компаниясының активтері бойынша кредит тәуекелдерін әртараптандырумен қамтамасыз етеді.

Сонымен қатар қосымша пруденциялық нормативтер бар. Олар сақтандыру компаниясы қызметінің негізгі параметрлері нашарлағанда (күтпеген тәуекелдің қоры, тұрақтандыру қоры) қолданылады.

Последнее изменение сделано 21.02.20 11:39 Молдагазиева Гульчохра
 
+
    Золото номадов
$-да жылдық тиімді мөлшерлеме
3,41% дейін*

*Осында және одан әрі «$» сақтандыру Ережелерінің шарттарына сәйкес тиісті операцияны орындаған күні ҚР ҰБ белгіленген АҚШ долларының ресми бағамы бойынша көрсетілген сомаларды қайта есептеу арқылы барлық сомалар АҚШ долларында, ал, «ZOLOTO NOMADOV» сақтандыру өнімі бойынша барлық төлемдер мен аударымдар ҚР ұлттық валютасында көрсетілгенін білдіреді.

ZOLOTO NOMADOV

Өмірді сақтандыруды
инвестициялаңыз!

Толығырақ
Вернуться в начало