САҚТАУ ЖӘНЕ КӨБЕЙТУ

ZOLOTO NOMADOV

3,41%-ға дейінгі валютадағы салымдар бойынша

Золото номадов

Компанияның инвестициялық қызметі

Сақтандыру компаниялары үшін міндетті талаптар  

Компанияның инвестициялық қызметі Қазақстан Республикасының Ұлттық банкімен,нақты айтқанда, ҚР ҰБ басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы №304 қаулысымен реттеледі.

Осы қаулыда алуға рұқсат етілген қаржы құралдары, халықаралық рейтингтердің болуы бойынша эмитентке талаптар, инвестициялауға арналған лимиттер белгіленген. Компания ҚР ҰБ алдында ай сайынғы, тоқсан сайынғы, жарты жыл және жыл сайынғы негізде пруденциялық нормативтерді орындау, қаржы құралдарының нарықтық бағасы, инвестициялаудың лимиттерін орындау және компания активтерін стресс-тестілеу бойынша есеп береді.

Берілген есептердің негізсіздігі, сәйкессіздігі Қазақстан Республикасының «Сақтандыру қызметі туралы» Заңымен қарастырылған шектеу іс-шараларға және санкцияларға әкеледі.

Последнее изменение сделано 17.10.19 18:04 Молдагазиева Гульчохра
 
+
    Золото номадов
$-да жылдық тиімді мөлшерлеме
3,41% дейін*

*Осында және одан әрі «$» сақтандыру Ережелерінің шарттарына сәйкес тиісті операцияны орындаған күні ҚР ҰБ белгіленген АҚШ долларының ресми бағамы бойынша көрсетілген сомаларды қайта есептеу арқылы барлық сомалар АҚШ долларында, ал, «ZOLOTO NOMADOV» сақтандыру өнімі бойынша барлық төлемдер мен аударымдар ҚР ұлттық валютасында көрсетілгенін білдіреді.

ZOLOTO NOMADOV

Өмірді сақтандыруды
инвестициялаңыз!

Толығырақ
Вернуться в начало