Деректемелер

«Nomad Life» Өмірді Сақтандыру Компаниясы» АҚ

Нақты мекен-жайы: Алматы қ., Республика алаңы, 15 1,3 қабаттар

БСН 080 340 004 077, КБе 15, КНП 831

ИНДЕКСІ A15X3C7, ОКЭД 65112

Экономика секторы 5, резиденттік белгісі 1

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ, Алматы филиалы SWIFT (БСК) HSBKKZKX,

есеп айрысу шоты KZ566010131000113010

есеп айрысу шоты KZ466010131000154900

"Банк Центр Кредит " АҚ

SWIFT (БСК) KCJBKZKX

есеп айрысу шоты KZ348560000006896372

«Нурбанк» АҚ , SWIFT (БСК) NURSKZKX

Нур Банк есеп айрысу шоты (теңгеде): KZ5584901KZ002752547

Нур Банк (рубльдегі шоты): KZ5184901RU002752657

Нур Банк (долл. шоты): KZ2784901US002752851

Нур Банк (евро. шоты): KZ9084901EU002754833

 
+
    Золото номадов
$-да жылдық тиімді мөлшерлеме
3,41% дейін*

*Осында және одан әрі «$» сақтандыру Ережелерінің шарттарына сәйкес тиісті операцияны орындаған күні ҚР ҰБ белгіленген АҚШ долларының ресми бағамы бойынша көрсетілген сомаларды қайта есептеу арқылы барлық сомалар АҚШ долларында, ал, «ZOLOTO NOMADOV» сақтандыру өнімі бойынша барлық төлемдер мен аударымдар ҚР ұлттық валютасында көрсетілгенін білдіреді.

ZOLOTO NOMADOV

Өмірді сақтандыруды
инвестициялаңыз!

Толығырақ
Вернуться в начало