«Nomad Life» Өмірді Сақтандыру Компаниясы» АҚ

Нақты мекен-жайы: Алматы қ., Республика алаңы, 15 1,3 қабаттар

БСН 080 340 004 077, КБе 15, КНП 831

ИНДЕКСІ A15X3C7, ОКЭД 65112

Экономика секторы 5, резиденттік белгісі 1

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ, Алматы филиалы SWIFT (БСК) HSBKKZKX,

есеп айрысу шоты KZ566010131000113010

есеп айрысу шоты KZ466010131000154900

«Нурбанк» АҚ , SWIFT (БСК) NURSKZKX

Нур Банк есеп айрысу шоты (теңгеде): KZ5584901KZ002752547

Нур Банк (рубльдегі шоты): KZ5184901RU002752657

Нур Банк (долл. шоты): KZ2784901US002752851

Нур Банк (евро. шоты): KZ9084901EU002754833

"Банк Центр Кредит " АҚ

SWIFT (БСК) KCJBKZKX

есеп айрысу шоты KZ348560000006896372